مجله علمی فرهنگی هنری فصل سوم

بیان

به سوی نور...بیشتر
تفسیر سوره الفاتحه قرآن کریم

سوره حمد (فاتحه)؛ تفسیر

  • تفسیر سوره الفاتحه

گیتا

ایران و جهانبیشتر
صورت فلکی Auriga

صورت فلکی ارابه ران

  • صورت فلکی Auriga

صورت فلکی ارابه ران (Auriga) یکی از 88 صورت فلکی است که در بین دیگر صورفلکی از منظره ی مدرن تری بهره می برد. صورت فلکی ارابه ران در نیمکره شمالی قرار دارد و اولین بار توسط اخترشناس یونانی بطلمیوس در قرن دوم فهرست شده است.

کافه فناوری

IT بیشتر

دعوت به شعر

شاعرانهبیشتر

داستان

زمان بدون مرزبیشتر